Gorgeous veil tail Koi. Bodies are nickel-quarter size

Koi - Veil Tail Nickel-Quarter size

$7.00Price